AMNINGSHJÄLPENS HISTORIA


"Amningen är i avtagande i Sverige och i hela världen. Bara 7 % av alla nyblivna mödrar i Sverige ammar och om utvecklingen fortsätter med samma hastighet finns det om 10 år inga barn som får bröstmjölk"
Aftonbladet söndagen den 17 juni 1973

Så såg verkligheten ut i Sverige i början av 1970. Citatet är taget ur ett helsidesuppslag i Aftonbladet med en artikel om bland annat Eva Magnusson Hidman. Hon hade ammat sitt andra barn med framgång och var en av dem som startade Amningshjälpen

HISTORIK


 skriven till 25-årsjubileet 1998

Kapitel 1:
Så började det
Gemenskap
Inflytandet ökar
Den fina amningsstatistiken - delvis Amningshjälpens förtjänst
Hjälpmammans viktiga roll

Kapitel 2:
Amningshjälpens organisation
Medlemskap
Styrelse
Läns- och lokalgruppsarbete

Kapitel 3:
Kontoret
Ekonomi
Bibliotek och pressarkiv
Amningsnytt
Internationella Gruppen
Kodgruppens verksamhet
Riksträffar
Övrig utbildning
Bröstpriset

Kapitel 4:
Internationell utblick
WHO-koden
Nestlébojkotten
Amningsveckan
BFHI - Amningsvänliga sjukhusinitiativet
Steg 10 Amningshjälpens viktiga roll
Samarbete
Hemsida och Internet