Bli hjälpmamma


För att bli hjälpmamma vill vi att du har varit aktiv medlem i minst sex månader och inte har något samröre med barnmatsindustrin eller att du delar ut något av deras material i Amningshjälpens namn. Du behöver läsa på enligt vår litteraturlista och skriva ett godkänt hjälpmammaprov. Hjälpmammaprovet finns också på engelska.


Vissa lokalgrupper anordnar hjälpmammekurser

Kursen syftar till att förbereda och stötta dig i din hjälpmammeutbildning. Där diskuteras bland annat kring hjälpmammeprovfrågorna, egna och andras amningserfarenheter samt vad som förväntas av dig som hjälpmamma. Att gå en hjälpmammekurs gör dig inte automatiskt till hjälpmamma, du måste själv skriva det egna hjälpmammeprovet och skicka in för rättning, men den ger dig förhoppningsvis en god grund att stå på.

Facebook-grupp för blivande hjälpmammor

Det finns en facebook-grupp för provskrivare, kontakta Kontoret på FB, för att bli tillagd i den gruppen.

Länssamordnare/ hjälpmamma

Diskutera gärna provfrågorna med din länssamordnare eller annan hjälpmamma

Det färdiga provet skickas till Provrättare för kommentarer och rättning.


För hjälpmammor med paus är reglerna:

  • Paus upp till sex månader - Det går bra att bara fortsätta sitt arbete som hjälpmamma igen
  • Paus sex till tolv månader - Hjälpmamman får göra årets femfrågeprov
  • Paus ett till tre år - Hjälpmamman får göra vårt uppdateringsprov som är ett hjälpmammeprov med 17 frågor
  • Paus fyra år eller mer - Hjälpmamman får göra om hela hjälpmammeprovet med 42 frågor