ORGANISATION


Amningshjälpen är en partipolitiskt obunden förening med rötter i svensk folkrörelse, med demokratiska ideal och som drivs av en vilja attt kunna hjälpa alla föräldrar som önskar amma sin  barn.

Genom läns- och lokalgrupper, styrelse, kontor, tidningen Amningsnytt, Facebooksida, Facebookgrupper och hemsida, sprider Amningshjälpen kunskap om amning, följer samhällsdebatten samt bemöter fördomar och myter om amning.

Föreningens verksamhet bygger främst på amningsrådgivning via telefon, sms och mail, ibland även hembesök.

Amningshjälpen arbetar dock politiskt som en lobbyorganisation. Amninghjälpen tar ställning mot rasism och diskriminering och tar ställning för demokratiska värderingar.

Föreningens mål:

Föreningen vill öka förståelsen för amningens villkor för individ, familj och samhälle

Föreningen ger råd och stöd i amningsfrågor till föräldrar och andra intresserade

Föreningen vill sprida kunskap om amning

Föreningen vill verka för alla föräldrars rätt till saklig amningsinformation och empatisk rådgivning

Föreningen vill föra alla familjers talan genom aktivt deltagande i nätverk som AMNIS och Amningskommittén


UPPGIFTER


Organisationsnummer: 813200-2737

Bankgironummer: 508-3811

Swishnummer:123 115 58 11