För Sensuspersonal

 


Mall för kursbeskrivning på hemsidan

Mallar för att lägga upp nya kurser på Sensus kurswebb finns nu upplagda som webbtextmallar i Sensus dataverktyg Gustav. Mallarna finns tillgängliga i alla regioner. Det finns en mall för gratiskurser och en mall för kurser med avgift. Bilder finns upplagda i Sensus verktyg för att bildsätta kurser på webben, Wagtail, och hittas genom att söka på t.ex. ”amning”. Den liggande bilden passar bättre för kurssidorna på webben.