För Sensuspersonal


Mall för kursbeskrivning på hemsidan
Dessa mallar används av samtliga Sensus-kontor för att säkerställa att vi ger korrekt information överallt.
Lokala variationer förekommer och då lägger ni förstås till er specifika information.


Betalkurs

Gratiskurs
Mall kommer inom kort!


Bilder till kursbeskrivningen:

Ammande bebis (närbild)

Liggamning


Bilder på kursledare:

Helen Avelin

Anouk Jolin

Lisbeth Grahn

Olga Rokicinska

Marie Wöhrman

Agneta Holmberg

Annika Fedder

Linda Kraigher