BLI HJÄLPMAMMA


För att bli hjälpmamma
 vill vi:

- Att du har varit aktiv medlem i minst sex månader
- Att du inte har något samröre med barnmatsindustrin eller att du delar  ut något av deras material i Amningshjälpens namn
- Att du läser vissa böcker, dokument och artiklar, se längre ned
- Att du skriver ett godkänt hjälpmammeprov

 

När du besvarar frågorna i hjälpmammeprovet, tänk på följande:

- Varje problem har oftast flera lösningar - redovisa dem
- Den empatiska förmågan (inlevelseförmågan) är viktig att redovisa
- Skriv ned de frågor du vill ställa för att kunna reda ut grundproblemet
- Besvara frågorna med egna ord

Vissa lokalgrupper anordnar hjälpmammekurser

Kursen syftar till att förbereda och stötta dig i din hjälpmammeutbildning. Där diskuteras bland annat
kring hjälpmammeprovfrågorna, egna och andras amningserfarenheter samt vad som förväntas av dig
som hjälpmamma. Att gå en hjälpmammekurs gör dig inte automatiskt till hjälpmamma, du måste själv
skriva det egna hjälpmammeprovet och skicka in för rättning, men den ger dig förhoppningsvis en god
grund att stå på.

Inför provet vill vi att du läser följande texter och böcker:

- Amningsberättelser (länk kommer) från några mammor
- Dokument om att representera Amningshjälpen
- Amning idag (Gothia fortbildning, 2014) av Elisabeth Kylberg, Anna Maria Westlund och Sofia Zwedberg
- Amning i vardagen (Karneval Förlag, 2013) av Marit Olanders
- Ligga steget före (2002) av Gerd Brandell och Carina Sjögren
- Amningshjälpens råd och riktlinjer för hjälpmammor
- Amningshjälpens Samtalsmetodik
- Bröstkomplikationer i samband med amning, Regionalt vårdprogram från Stockholms Läns Landsting
- Faktatexter på Amningshjälpens wiki
- Texter om Amningshjälpen på (länk kommer)

Andra böcker som är bra att ha läst, men inte är obligatoriska:

- Amningsguiden (2008) av Lena Weimers, Hanna Gustafsson och Anna Gustafsson
- Att amma (Albert Bonniers förlag, 2002) av Nanna Bylund
- Amningsboken av Kristin Svensson och Malin Nordgren

Vidare vill vi att du förbereder dig genom att:

- Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring din egen amningserfarenhet
- Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring vad omgivningen, släkt /vänner och media säger om amning.
- Vad har du stött på?
- Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring åsikter om- och attityder till amning hos vårdpersonal?
- Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring vilka myter och fördomar du stött på kring amning idag

Syftet är att medvetandegöra vad man själv tänker och tycker, inga erfarenheter är rätt eller fel – de bara är,
och det är viktigt att själv bli medveten om dem. Det är först när individen blir medveten om sina erfarenheter
och attityder som det blir möjligt att inta ett professionellt förhållningssätt i en rådgivningssituation, att inte
bära med sig sina egna erfarenheter in i rådgivningen.

När du har skrivit klart hjälpmammeprovet skickar du det, samt dina tankar kring punkterna ovan, till din
länssamordnare/mentor som läser igenom och ni kan eventuellt diskutera om det är något som kommer
upp. När det är gjort skickas provet till provrattning@amningshjalpen.se för kommentarer och rättning.

Lycka till!


För hjälpmammor med paus är reglerna:

  • Paus upp till sex månader - Det går bra att bara fortsätta sitt arbete som hjälpmamma igen
  • Paus sex till tolv månader - Hjälpmamman får göra årets femfrågeprov
  • Paus ett till tre år - Hjälpmamman får göra vårt uppdateringsprov som är ett hjälpmammeprov med 17 frågor
  • Paus fyra år eller mer - Hjälpmamman får göra om hela hjälpmammeprovet med 42 frågor