RÅD OCH STÖD VIA TELEFON


Hjälpmammorna svarar på sin fritid, så ring endast mellan kl 9 och 21.

Svarar inte en hjälpmamma, ring en annan!

För upplästa nummer till hjälpmammor, ring 013 424 94.

 

RING EN HJÄLPMAMMA:

BODIL FREY 073 401 09 77
INA HASSELBLAD                                      0510 228 15
LISBETH GRAN 033 24 54 51
LIONA SAMPLONIUS (+EN & NL) 076 707 76 96
ETAB EL METOWRI (+ARABISKA) 073 973 60 61
BARBRO GUNNARSSON 070 936 87 67
MIA WESTLUND (KVÄLL & HELG)             031 93 25 32
GUNILLA FORSBERG 073 975 60 29
KATHARINA BJERKE 070 691 88 44
KARIN SUTARE 073 651 73 08
MARTINA WOLLBO 0498 27 00 03
REBECCA LEWIS (KVÄLL & HELG)           076 835 61 57
BIRGITTA GREDERUP BERGMAN 011 34 05 74
ELISABETH KYLBERG 073 028 65 05
ANNA-MARIA STYF 076 764 11 72
EMMELI STENBERG (KVÄLL & HELG)      070 265 69 66
HELEN AVELIN (KVÄLL & HELG) 073 054 33 08 
KARIN M LUNDÉN 073 573 78 09
REBECCA ÅSTRÖM                                   073 056 55 27
PIROSKA PAP 073 586 49 31
MARGARETA BILLEBO 054 10 10 75
TOVE WARD 054 15 53 24
SOLVEIG WALFRIDSSON                    054 56 18 82
MARIANNE LENZ 054 53 06 09
ANNA-KARIN BJÖRKMAN    073 033 0919
KERSTIN LILJA 063 855 55
BOEL DITTMER 0393 440 66
EBBA SIGNERT WIDIGS (KVÄLL & HELG) 0480 235 54
MINNA EKVALL 073 780 28 48
LISA SJÖLANDER 070 266 1878
HANNA KINDBLOM 073 837 76 65
ANNIKA JENNERSJÖ                                 070 208 99 89
KARIN HEDERSKOG 073 200 0038
BIRGITTA BELLSKOG 023 217 55
NATHALIE DRAGONWITCH                         076 189 47 70
MARIA HOLZMANN 023 226 53
MARIA THOLÉN 070 277 56 62
OLGA ROKICINSKA                                   070 876 94 55
HELENA DACKER 070 982 08 67
KAROLINE LINDBLAD 070 270 22 45
ELLINOR LANDMARK 073 957 56 44
AGNETA HOLMBERG (KVÄLL & HELG)    070 317 49 17