Bli kursledare


Innan du blir kursledare

 1. Var aktiv medlem i Amningshjälpen.
 2. Bli hjälpmamma i Amningshjälpen genom att göra vårt hjälpmammeprov med godkänt resultat.
 3. Var aktiv inom Amningshjälpen som hjälpmamma*
 4. Var aktiv i lokalgruppen där du bor.

* innebär att ha ideell rådgivning via telefon och/eller sms, mail, våra Facebookgrupper.

När du har påbörjat / blivit klar med ditt hjälpmammeprov

 1. Ta kontakt med en aktiv kursledare på din ort, eller med arbetsgruppen
 2. Gå kursen själv som deltagare med din mentor som kursledare. 
 3. Håll en kurs tillsammans med din mentor. Mentorn har samtal med dig kring upplägget, administration, pedagogik med mera. 

Startas det inga kurser där du bor kontaktar du arbetsgruppen.

Praktisk information om att vara kursledare

 • Arvodet för varje kurs är 3 000 kr (förutom den första kursen som du håller med din mentor, då det är mentorn som får arvodet).

 • Du får tillgång till en kursväska med amningslitteratur, amningsfilmer, amningshjälpmedel, dockor, demonstrationsbröst m.m. som du använder i dina kurser.

 • Du får tillgång till material för att kunna göra en egen kursledarpärm. 

 • Kurserna annonseras på Sensus hemsida.

 • Deltagarna (minst fem betalande och max 12 - 20 deltagare totalt på varje kurs) anmäler sig till kursen via Sensus hemsida.
   
 • Både den som är gravid och eventuell partner/annan närstående är välkomna.

 • En-två vårdpersonal kan delta per kurs.

 • Kursen är kostnadsfri eller har lägre deltagaravgift på orter där vi har bidrag. På orter där vi inte har bidrag är kostnaden 800 kr/deltagare eller par. Vi behöver få in minst 4 000 kr i deltagaravgifter för att få ihop till ledarkostnader.

 • Det är du som ledare som bestämmer när du har kursen. Det kan vara förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll eller helg. De flesta ledare har kurs en gång i veckan, men det finns möjlighet till flexibilitet.

 • Som kursledare håller du dig uppdaterd genom kursledarnas Facebookgrupp och genom nyhetsbrev som skickas ut.