Get Adobe Flash player

Nafia

Nordiska Arbetsgruppen För Internationella Amningsfrågor, NAFIA är sedan april 2014 en arbetsgrupp inom Amningshjälpen.

  • Nafia arbetar för ökad information om amningens betydelse ur ett samhällsperspektiv både internationellt och i Sverige
  • NAFIA vill öka engagemanget i vårt land i dessa frågor
  • Amning är ett oöverträffat sätt att ge späda och små barn optimala möjligheter till hälsa och god utveckling
  • Worlds Health Organization - WHO - och hälsomyndigheterna i de flesta av världens länder rekommenderar amning
  • WHO rekommenderar att spädbarn ammas och inte får någon annan föda det första halvåret och därefter fortsattsatt amning i kombination med annan föda upp till två års ålder eller längre
  • Av alla världens barn är det endast 40 % som uteslutande ammas under sitt första halvår

Läs mer om amningens fördelar för barn och mamma:
www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en/

 

 

 NafiaBild1

 Konstnären heter Patricia Marrfurra Mc Taggart som är en erkänd aboriginsk konstnär från Norra Territoriet i Australien. Bilden har titeln "Mother´s Milk.