Get Adobe Flash player

In English - What we want for you to become a help mother

Som hjälpmamma i Amningshjälpen svarar du i telefon- och/eller e-postrådgivning och/eller SMS och /eller på Facebook.

För att bli hjälpmamma vill vi:

 • Att du har varit aktiv medlem i minst sex månader
 • Att du inte har något samröre med barnmatsindustrin eller att du delar ut något av deras material i Amningshjälpens namn
 • Att du läser vissa böcker, dokument och artiklar, se längre ned
 • Att du skriver ett godkänt hjälpmammeprov 

När du besvarar frågorna i hjälpmammeprovet, tänk på följande:

 • Varje problem har oftast flera lösningar - redovisa dem
 • Den empatiska förmågan (inlevelseförmågan) är viktig att redovisa
 • Skriv ned de frågor du vill ställa för att kunna reda ut grundproblemet
 • Besvara frågorna med egna ord

Vissa lokalgrupper anordnar hjälpmammekurser
Kursen syftar till att förbereda och stötta dig i din hjälpmammeutbildning. Där diskuteras bland annat kring hjälpmammeprovfrågorna, egna och andras amningserfarenheter samt vad som förväntas av dig som hjälpmamma.
Att gå en hjälpmammekurs gör dig inte automatiskt till hjälpmamma, du måste själv skriva det egna hjälpmammeprovet och skicka in för rättning, men den ger dig förhoppningsvis en god grund att stå på.

Inför provet ser vi gärna att du förbereder dig på följande vis:

Läs följande böcker/dokument:

 • Amningsberättelser från några mammor
 • Amning idag (Gothia fortbildning, 2014) av Elisabeth Kylberg, Anna Maria Westlund och Sofia Zwedberg
 • Amning i vardagen (Karneval Förlag, 2013) av Marit Olanders (Finns i vår webbshop)
 • Ligga steget före (2002) av Gerd Brandell och Carina Sjögren (Finns i vår webbshop)
 • Amningshjälpens Råd och riktlinjer för hjälpmammor och skriver under på att du har läst och tagit till dig det som står
 • Amningshjälpens Samtalsmetodik
 • Bröstkomplikationer i samband med amning, Regionalt vårdprogram från Stockholms Läns Landsting
 • Amningshjälpens Faktatexter under www.amningshjalpen.se
 • Texter om Amningshjälpen www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/historik

Det finns mycket annan amningslitteratur också, bland annat dessa (som inte är obligatorisk läsning inför hjälpammeprovet):

 • Amningsguiden (2008) av Lena Weimers, Hanna Gustafsson och Anna Gustafsson (Finns i vår webbshop)
 • Att amma (Albert Bonniers förlag, 2002) av Nanna Bylund (finns som webbok, den går att låna gratis som e-bok från biblioteket http://hittaeboken.se/)
 • Amningsboken av Kristin Svensson och Malin Nordgren (finns som webbok, den går att låna gratis som e-bok från biblioteket http://hittaeboken.se/)

Vidare vill vi att du förbereder dig genom att:

 • Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring din egen amningserfarenhet
 • Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring vad omgivningen, släkt /vänner och media säger om amning. Vad har du stött på?
 • Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring åsikter om- och attityder till amning hos vårdpersonal?
 • Fundera över och skriv kort ner dina tankar kring vilka myter och fördomar du stött på kring amning idag

Syftet är att medvetandegöra vad man själv tänker och tycker, inga erfarenheter är rätt eller fel – de bara är, och det är viktigt att själv bli medveten om dem. Det är först när individen blir medveten om sina erfarenheter och attityder som det blir möjligt att inta ett professionellt förhållningssätt i en rådgivningssituation, att inte bära med sig sina egna erfarenheter in i rådgivningen.

När du har skrivit klart hjälpmammeprovet skickar du det, samt dina tankar kring punkterna ovan, till din länssamordnare/mentor som läser igenom och eventuellt skriver en kommentar. Sedan skickas provet till kontoret för slutgenomgång.