Maila en hjälpmamma


Här finns mailadresser till hjälpmammor som ger råd och stöd via mail. Tänk på att hjälpmammorna gör detta ideellt,
vilket gör att de kan ta ett par dagar innan du får svar. Vänligen skicka bara mail till en hjälpmamma i taget, då det
tar upp värdefull tid för oss om flera hjälpmammor svarar på samma mail. Inled gärna ditt mail med att du vill ha
amningsråd!


Namn

Mailadress

Anna Olsson

anna.olsson@amningshjalpen.se           

Tone Ahlborg

tone.ahlborg@amningshjalpen.se

Boel Dittmer

boel@dalabacken.se

Sara Vinterdag

sara.vinterdag@amningshjalpen.se

Marie Wöhrman

barnmorskan@hotmail.com

 

Hanna Kindblom

hanna.kindblom@amningshjalpen.se

Olga Rokicinska

olga.rokicinska@amningshjalpen.se

Anja Gustafsson

anja.gustafsson@amningshjalpen.se

Helena Dacker

trulsamin@hotmail.com

Kristin Sinclair

kristinsinclair@hotmail.com

Lisa Sjölander

lisa.sjolander@amningshjalpen.se

Helena Andersson

helena145@hotmail.com

Margareta Billebo

billebo@telia.se

Nina Stanizewski

nina@villagatan.nu   

 

Cajsa Nilsson

cajsa.nilsson@amningshjalpen.se        

Sarah Vinterlycka

sarah.vinterlycka@amningshjalpen.se

Linda Kraigher

linda.kraigher@amningshjalpen.se

Eva Fröberg

eva.froberg@amningshjalpen.se